Cum sa angaja? i o conversa? ie a site- ului dating.

Maria Tene Câteva din avantajele recrut! Capacitate mare de acoperire -în afar! Cu ajutorul social media un evaluator experimentat poate dep!

O audien!

În vreme ce majoritatea modalit! Impact pozitiv în construirea rela iilor -în vreme ce majoritatea instrumentelor de recrutare sunt mai degrab! Rela iile de calitate cu profesioni"ti de calitate garanteaz! Mesaje autentice -majoritatea mesajelor transmise prin social media se bazeaz! Transferând asupra angaja ilor o parte semnificativ! Acces mobil -aproape toate aplica iile sociale media ofer! Costuri mici -de"i setarea ini ial!

Prioritizarea aplica iilor -de"i formularele de aplica ie alambicate sunt utile pentru candida ii activi, este posibil ca un candidat valoros dar nu neap!

Recrutarea social

Cu ajutorul social media îns! Facebook este de departe cea mai popular! În acest context nu mai este de mirare faptul c! Mii dac! De"i cu un num! Dating site- uri spaniola medie pe LinkedIn este 40, iar pe Facebook Cu toate acestea, pe LinkedIn exist! Studiul derulat în noiembrie pe aceast! LinkedIn-ul printre primele medii sociale în care ar începe s! Concluzia:Re elele sociale încep s!

Balan a între social media "i site-urile de joburi începe s! Ce impact are acest lucru asupra procesului de recrutare? Speciali"tii din alte! De la tipul "i stilul mesajelor pe care le transmi i în procesul de recrutare, la u"urin a aplic!

Cum sa angaja? i o conversa? ie a site- ului dating

De ce trebuie s! Candida ii pe care îi cau i î"i folosesc de foarte multe ori mobilul pentru a se conecta la internet, pentru a-"i verifica mailul personal "i a "socializa" pe re ele "i fac acest lucru în pauza de mas! Telefoanele cu conexiune la internet "i optimizate pentru navigare sunt o modalitate accesibil! Telefonul mobil va deveni în timp principalul mijloc de conectare la internet, astfel încât orice strategie competitiv!

Mesajele cu impact maxim sunt cele scurte, trimise adesea prin intermediul telefonului este vorba despre ceea ce specialistii numesc "marketing viral". Se pare c! Care ar fi solu ia? Lou Adler încurajeaza organiza iile s! La sfarsitul anuluiLou Adler a derulat împreun! Cu alte cuvinte, câ i dintre profesioni"tii prezen i cu profile pe LinkedIn sunt în c! Strategia de recrutare pe care Lou Adler o denume"te "early bird" are cele mai multe "anse s!

Candida ii în c! Este foarte probabil ca Directorul de Opera iuni de care ai nevoie s! Doar pentru c! Având în vedere c! De"i utilizarea acestei platforme sociale se face mai degrab! Aten ie! Facebook este doar un instrument, o modalitate de comunica ac iuni ale organiza iei "i de a cumula informa ii despre profile poten ial interesante "i interesate.

Niciunul dintre sus in! Pentru cei cu experien! Orice informa ie pe care o ob ii despre un candidat poten ial trebuie verificat! Nu toate informa iile pe care le ai sunt relevante "i consisten a unor profile de Facebook sau LinkedIn nu scuz!

Pentru o în elegere a ceea ce poate s! Articolul de pe ERE în care este prezentat! Ni se confirm! Ce a însemnat efortul de incorporare Facebook în strategia de recrutare Home Depot:" aplica ia de jocuri special conceput!

Cum sa angaja? i o conversa? ie a site- ului dating

UPSAvantajele utiliz! Acesta este "i motivul pentru care v!

Este vorba despre modul în care compania UPS a pus în practic! Marea ironie a întregii ini iative a fost c! Se pare îns! Aceasta le-a oferit nu numai un canal de comunicare a joburilor vacante din organiza ie, dar "i o modalitate creativ!

Din fericire, decizia de a implementa o astfel de pagin! Recuperarea investi iei în re ele sociale pentru recrutare se face foarte repede, de"i ele nu genereaz!

Cum sa angaja? i o conversa? ie a site- ului dating

Argumente pentru folosirea Facebook-ului pentru a între ine conversa ii cu candida ii poten iali. De"i cei de la UPS s-au temut de o posibil! În au recrutat prin re Cum sa angaja? i o conversa? ie a site- ului dating sociale pentru de pozitii: 45 prin Twitter, prin Facebook, 84 prin SMS, prin aplica iile primite pe paginile mobile de carier!

Si pentru ca a sim it nevoia s! Din punctul acesta de vedere, se pare c! Dar lucrurile nu se opresc aici. UPS are planuri de redesign ale site-ului de carier! One of the things marketers want to do is to humanize their brand.

What better way to do it than put a live person in front of them? Impresia noastra este ca acest lucru se întâmpla nu pentru c! Un lucru este de l! Nu degeaba se spune c! Facebook este pentru rela ia cu cei pe care îi cuno"ti déjà, în vreme ce Twitter este pentru cei pe care vrei s!

Articolul de pe ERE pe care vi-l recomandam ne-a atras aten ia tocmai pentru c! Iatâ cateva din ideile care merit! Comunicarea unui anun de recrutare pe Twitter are "anse mari s!

Cum sa angaja? i o conversa? ie a site- ului dating

În limbajul specific, este vorba despre RT Re-Tweet. Implicit, aici intervine o alt! Astfel, "ansele disemin! Recrutarea prin Twitter"Social Media is about the people!

Not about your business.

Cum sa angaja? i o conversa? ie a site- ului dating

Provide for the people and the people will provide for you. Resursa pe care o prezent! În primul rând, acomodeaz! În al doilea rând, ofer! Pentru c! Resursele postate fac din acest portal o bibliotec!

Intimitatea pe Internet: cine şi cum profită de noi. „Mi se pare, din start, o bătălie pierdută“

Credem c! Page 17 of 27 office portalhr. Page 8 of 27 office portalhr. They're about experiences. Page 11 of 27 office portalhr. Cât despre profilul celui care folose"te Twitter în România, acesta pare s!

Twitter "i de pe telefonul mobil sursa: Refresh. Cum sa angaja? i o conversa? ie a site- ului dating Download pdf.

Ațiputeafiinteresat